Word 2016 gebruikt de lintstructuur. Deze is anders dan u voorheen gewend bent in de vorige versies van Word waarin u een menustructuur had. Sneltoetsen die voorheen duidelijk waren, en indien nodig aangevuld konden worden met pijltjes toetsen, is dit nu aanzienlijk anders geworden. Daarentegen is het nu wel eenvoudiger geworden om, als u de volledige sneltoets combinatie kent, deze te gebruiken vanuit elk punt in Word 2016. 

Hieronder vindt u de lijst met alle mogelijkheden van de sneltoetsen in Word 2016. Mist u een sneltoets of klopt er iets niet? Laat het dan weten, ik pas het gelijk voor u aan!

Basis sneltoetsen

Gewenste actie

Druk op

Openen

Ctrl+O

Opslaan

Ctrl+S

Sluiten

Alt+F4

Knippen

Ctrl+X

Kopiëren

Ctrl+C

Plakken

Ctrl+V

Alles selecteren

Ctrl+A

Vet

Ctrl+B

Cursief

Ctrl+I

Onderstrepen

Ctrl+U

De tekengrootte met één punt verkleinen

Ctrl+[

De tekengrootte met één punt vergroten

Ctrl+]

Tekst centreren

Ctrl+E

Tekst links uitlijnen

Ctrl+L

Tekst rechts uitlijnen

Ctrl+R

Annuleren

Esc

Ongedaan maken

Ctrl+Z

Opnieuw

Ctrl+Y

In-/uitzoomen

Alt+W, Q en vervolgens met Tab naar de gewenste waarde in het dialoogvenster In- en uitzoomen.

Linten

Open de pagina Bestand als u de Backstage-weergave wilt gebruiken.

Alt+F

Open het tabblad Ontwerpen als u thema's, kleuren en effecten, bijvoorbeeld paginaranden, wilt gebruiken.

Alt+G

Open het tabblad Start voor veelgebruikte opmaakopdrachten of alineastijlen of als u de zoekfunctie wilt gebruiken.

Alt+H

Open het tabblad Verzendlijsten als u taken voor afdrukken samenvoegen wilt beheren of met enveloppen en etiketten wilt werken.

Alt+M

Open het tabblad Invoegen als u tabellen, afbeeldingen en vormen, kopteksten of tekstvakken wilt invoegen.

Alt+N

Open het tabblad Indeling als u met paginamarges, afdrukstand, inspringing en afstand wilt werken.

Alt+P

Open het vak Uitleg op het lint als u een zoekterm wilt typen waarnaar u wilt zoeken in de Help-inhoud.

Alt+Q, gevolgd door de zoekterm

Open het tabblad Controleren als u de spellingcontrole wilt gebruiken, de controletaal wilt instellen of wijzigingen in een document wilt bijhouden en bekijken.

Alt+R

Open het tabblad Verwijzingen als u een inhoudsopgave, voetnoten of een lijst met bronvermeldingen wilt toevoegen.

Alt+S

Open het tabblad Beeld als u een documentweergave of -modus wilt kiezen, zoals de leesmodus of de overzichtsweergave. U kunt ook de zoomvergroting instellen en meerdere vensters met documenten beheren.

Alt+W

 

Het actieve tabblad van het lint selecteren en de toegangstoetsen activeren

Alt of F10. Gebruik toegangstoetsen of pijltoetsen om naar een ander tabblad te gaan.

De focus verplaatsen naar opdrachten op het lint.

Tab of Shift+Tab

De focus verplaatsen naar elke opdracht op het lint, respectievelijk vooruit en achteruit

Tab of Shift+Tab

De focus omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen tussen de items op het lint

Pijl-omhoog, pijl-omlaag, pijl-links of pijl-rechts

Het lint uit- of samenvouwen

Ctrl+F1

Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven.

Shift+F10

De focus verplaatsen naar een ander deelvenster van het venster, zoals het deelvenster Afbeelding opmaken, het deelvenster Grammatica of het selectiedeelvenster.

F6

Een geselecteerde opdracht of een geselecteerde besturingselement op het lint activeren.

Spatiebalk of Enter

Een geselecteerd menu of een geselecteerde galerie op het lint openen.

Spatiebalk of Enter

Het wijzigen van de waarde in een besturingselement op het lint voltooien en de focus weer naar het document verplaatsen

Enter

Documenten maken en bewerken

Actie

Drukt u op

Een nieuw document maken

Ctrl+N

Een document openen

Ctrl+O

Het document sluiten

Ctrl+W

Het documentvenster splitsen

Alt+Ctrl+S

Het document opslaan.

Ctrl+S

 

Een hyperlink invoegen

Ctrl+K

Naar de vorige pagina gaan

Alt+pijl-links

Naar de volgende pagina gaan

Alt+pijl-rechts

Vernieuwen

F9

 

Een document afdrukken

Ctrl+P

Het afdrukvoorbeeld weergeven

Alt+Ctrl+I

Navigeren op de weergegeven pagina wanneer u hierop hebt ingezoomd

Pijltoetsen

Navigeren op de weergegeven pagina wanneer u hierop hebt uitgezoomd

Page Up of Page Down

Naar de eerste pagina van het afdrukvoorbeeld gaan wanneer u hierop hebt uitgezoomd

Ctrl+Home

Naar de laatste pagina van het afdrukvoorbeeld gaan wanneer u hierop hebt uitgezoomd

Ctrl+End

 

 

Het zoekvak openen in het taakvenster Navigatie.

Ctrl+F

Tekst, opmaak en specifieke elementen vervangen

Ctrl+H

 

Eén teken naar links

Pijl-links

Eén teken naar rechts

Pijl-rechts

Eén woord naar links

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts

Ctrl+pijl-rechts

Eén alinea omhoog

Ctrl+pijl-omhoog

Eén alinea omlaag

Ctrl+pijl-omlaag

Eén cel naar links (in een tabel)

Shift+Tab

Eén cel naar rechts (in een tabel)

Tab

Eén regel omhoog

Pijl-omhoog

Eén regel omlaag

Pijl-omlaag

Naar het einde van de regel

End

Naar het begin van de regel

Home

Naar het begin van het scherm

Alt+Ctrl+Page Up

Naar het einde van het scherm

Alt+Ctrl+Page Down

Eén scherm omhoog (schuiven)

Pagina-omhoog

Eén scherm omlaag (schuiven)

Pagina-omlaag

Naar het begin van de volgende pagina

Ctrl+Page Down

Naar het begin van de vorige pagina

Ctrl+Page Up

Naar het einde van het document

Ctrl+End

Naar het begin van het document

Ctrl+Home